Rodzaje raportów

Wykonawczy

Informacje:

Podsumowanie statusu zainstalowanej ochrony dla wszystkich komputerów w Twojej sieci oraz elementów wykrytych w ciągu ostatnich 24 godzin, ostatnich 7 dni lub ostatniego miesiąca.

Listy top 10 komputerów odpowiednio z najczęściej wykrywanym złośliwym oprogramowaniem oraz najczęściej blokowanymi atakami.

Listy top 10 komputerów z najczęściej blokowanymi urządzeniami.

Informacje na temat statusu zakontraktowanych licencji.

Liczba komputerów, na których instalowana jest ochrona w trakcie generowania raportu (w tym komputery z błędami instalacji).

Jeżeli posiadasz licencje raport przedstawi liczbę wykrytych wiadomości zawierających spam, a także listy top 10:

Odwiedzanych kategorii

komputerów z największą liczbą prób dostępu

komputerów z największą liczbą zablokowanych prób dostępu

Komputery z systemem Linux

W przypadku komputerów z systemem Linux raport wykonawczy wskazuje, czy plik sygnatur wirusów oraz ochrona są zaktualizowane.

Status

Informacje:

Udostępnia on przegląd ochrony oraz statusu aktualizacji w czasie generowania raportu.

Liczba komputerów, na których instalowana jest ochrona w trakcie generowania raportu (w tym komputery z błędami instalacji).

Komputery z systemem Linux

Raport o statusie wskazuje, czy plik sygnatur wirusów oraz ochrona są zaktualizowane.

Prezentuje także status zainstalowanej ochrony. Choć komputery z systemem Linux nie dysponują stałą ochroną opartą na dostępie, ale konieczne jest uruchamianie zadań skanowania na żądanie oraz zaplanowanych, status ochrony zawsze będzie prawidłowy, a ikona statusu będzie zielona, o ile ochrona została prawidłowo zainstalowana.

Wykrywanie

Informacje:

Opisuje przypadki wykrycia, które miały miejsce w ciągu ostatnich 24 godzin, ostatnich 7 dni lub ostatniego miesiąca.

Prezentuje komputer, grupę, rodzaj wykrycia, liczbę przypadków wykrycia, podjęte działanie oraz datę wykrycia.

Komputery z systemem Linux

Raport wykrywania w przypadku komputerów z systemem Linux prezentuje przypadki wykrycia wykonane przez skanowanie na żądanie oraz zaplanowane.